• چشم های بسیار عجیب دختر هندی!!

    چشم‌های دختر بچه ۱۰ ساله در شهر شارجه امارات به جای اشک، شیشه تولید می‌کند و اشک‌های این دختر بچه تبدیل به قطعات بسیار کوچک شیشه شفاف می‌شود. «فاطمه محمد ظافر» دختر بچه ۱۰ ساله هندی مقیم در شهر شارجه امارات است...

  • فواید خوردن سیب!

    هزاران سال بود که سیب در قاره آسیا و اروپا رشد می‌کرد و مصرف می‌شد، تا اینکه در قرن هفدهم توسط استعمارگران اروپایی به آمریکای شمالی انتقال پیدا کرد. این میوه از منظر دینی و اساطیری در بسیاری از فرهنگ‌ها دارای ا...

  • تاثیر مواد مخدر بر بدن

    مهمترین محل اثر مواد مخدر بر مغز است. در مغز گیرنده هایی وجود دارد كه این مواد بر آنها اثر می كنند. با تک موج همراه باشید ● این گیرنده ها به ۳ گروه تقسیم می شوند: ۱) اثر مواد مخدر بر گروه اول سبب تنظیم و كاهش ا...