• ایران مرزهای هوایی اش را با کردستان عراق مسدود کرد

    با ورود داعش به خاک عراق ، عراقی ها با مشکلات زیادی روبرو شدند که یکی از بزرگترین آن ها این بود که کردستان عراق قصد داشت اعلام استقلال کند و از عراق جدا شود. این جدایی ضربه بزرگی به عراق خواهد زد اما دولت عراق ...

  • نادر گلچین ۸۱ ساله دار فانی را وداع گفت

    خوانندگان سنتی متعددی در کشورمان وجود دارد که نادر گلچین هم یکی از آن ها میباشد. نادر گلچین در سال ۱۳۱۵ ، در ماه آذر و در روز دهم چشم به جهان گشوده است و اکنون در سال ۹۶ دار فانی را وداع گفته است. اثرهای بجا ما...