طلاق های امروزی و ۵ دلیل این طلاق ها

همانگونه که میدانید آمار طلاق ها در این سال ها بسیار بالا رفته است و ازدواج هایی که امروزه صورت میگیرد ، خیلی از آن ها بعد از مدتی به سمت طلاق میروند. یکی از دلیل های طلاق این است که فرهنگ غرب به ایر...

چگونه در ازدواج امروزی موفق باشیم ؟

همانطور که میدانید خیلی از ازدواج های امروزی به طلاق ختم میشود و دلیل این طلاق گرفتن ها هم متفاوت است ، یکی از سر سیری طلاق میگیرد | یکی از سر گرسنگی | یکی از سر تشنگی. نه تنها ازدواج های امروزی ، بل...

داشتن این انتظارات از شوهر اشتباه است

زندگی مشترک میان زن و شوهر نیاز به دانستنی های زیادی دارد که اگر بتوانیم این دانستنی ها را در زندگی زناشویی مان به کار ببریم ، قطعاً میتوانیم زندگی عالی و شادی داشته باشیم. یکی از عوامل مهم در زندگی ...