خطر افزایش ریسک دیابت در خانم ها

دیابت یه بیماری خاموش است که نیاز به مراقبت و پیشگیری دارد به گزارش ایران ناز به گفته محققان وزن زنان قبل از بارداری و میزان اضافه وزن شان در طول بارداری از جمله فاکتورهای پرخطر دیابت بارداری است. دی...

با درد پریود چیکار کنیم ؟

رحم از پوشش داخلی برخوردار است که از این پوشش در زمان های منظمی خون جاری میشود که این جاری شدن خون را پریود میگویند. دختر از زمانی که به بلوغ میرسد تا زمانی که دوران یائسگی اش سر خواهد رسید ، به پریو...

از دوران قاعدگی بیشتر بدانید

عادت ماهیانه یا قاعدگی و یا به اسم مشهورتر ، پریود ، به حالتی گفته میشود که از رحم ( پوشش داخلی ) خون جاری میشود. دوران قاعدگی از زمان بلوغ آغاز میگردد و تا دوران یائسگی ادامه می یابد. زنانی که به فر...