اگر کودک تان این علائم خطرناک را داشت ، آن ها را پیگیری کنید...

برخی از والدین شاید قدرت مقاومت بدن کودکان در مقابل خطرات را بسیار بالا بگیرند و با خود فکر کنند که بصورت خودکار ، بدن کودک با علائم خطرناک مقابله میکند. در واقع باید گفت که این طرز فکر درست نیست و ا...