چه غذاهایی برای کودکان ضرر دارد!

کوچولویتان را از شیر گرفته اید؟ نگران این هستید که چه غذاهایی را می تواند بخورد و چه غذاهایی را نمی تواند؟ شاید آنقدر نقل قول های مختلف شنیده اید که کاملا گیج شدید، اما دیگر نیازی به ناراحتی نیست، ما...

اگر کودک تان این علائم خطرناک را داشت ، آن ها را پیگیری کنید...

برخی از والدین شاید قدرت مقاومت بدن کودکان در مقابل خطرات را بسیار بالا بگیرند و با خود فکر کنند که بصورت خودکار ، بدن کودک با علائم خطرناک مقابله میکند. در واقع باید گفت که این طرز فکر درست نیست و ا...