موز سیاه چه خاصیتی دارد ؟

گیاه موز در روزگار امروزی در همه مناطقی که رطوبت خوبی دارند و گرمسیری هستند کشت میشود. موز میوه ای است که اگر روزانه ۱ عدد از آن توسط کودکان مصرف شود ، اینکه احتمال بروز آسم در کودکان وجود داشته باشد...

تاثیرگذاری نمک بر روی بدن چگونه است ؟

کلر و ناتریم ( سدیم ) ۲ موردی هستند که نمک از آن ها بدست می آید و باید بگوییم که نمک محلول در آب میباشد. نمک یکی از واجب ترین مواد مورد استفاده در سبد غذایی برخی افراد یا خانواده ها است و میتوان آن ر...

محصولات تراریخته با بدن ما چه میکنند ؟

مردم زیادی هستند که فکر میکنند بزرگ و زیبا بودن تمامی محصولات مربوط به خودشان است و بصورت طبیعی بار آمده اند. البته این طرز فکر در خصوص محصولاتی که از مکان های مطمئن تهیه میشود درست میباشد اما همیشه ...