بلیت دربی ۸۵ چقدر قیمت دارد ؟

همانطور که میدانید هر کشوری برای خودش دربی دارد و این دربی مخصوص دو تیم پر طرفدار آن کشور میباشد. ایران هم تا کنون هشتاد و چهار دربی برگزار کرده و قرار است اکنون هشتاد و پنجمین دربی برگزار شود. قیمت ...