در جنوب تهران به نوجوان معلول تجاوز شد

متاسفانه هر چقدر که زمان میگذرد ، شاهد وقایع تاسف بر انگیز بیشتری هستیم که هر کدام به نوبه خود جامعه و مردم را غمگین میسازد. آمار تجاوزها در این روزها بسیار بالا رفته و افراد تجاوزگر زیادی در جامعه پ...

مصاحبه با تجاوزگری که راننده اسنپ است

هر چقدر به عمر کره زمین و زندگی نسل بشر اضافه میشود ، زندگی نا امن تر خواهد شد. نا امنی صرفاً به معنای آن نیست که کشورها قانون ندارند و بی قانونی رواج دارد ، بلکه به معنای این است که افراد قانون شکن ...

بازی کردن بیش از حد با گوشی چشم دختر چینی را کور کرد...

از زمانی که تکنولوژی وارد خانه ها شده همیشه هشدار داده شده است که استفاده از این وسایل برای اجزای مختلف بدن ضرر دارد. تلویزیون ، کامپیوتر و موبایل ۳ وسیله همگانی تکنولوژی هستند که میتوان آن ها را در ...

چگونه حادثه پلاسکو به وقوع پیوست ؟

یکی از بدترین وقایع در طول تاریخ ایران ، آتش گرفتن ساختمان پلاسکو در تهران بود که تلفات زیادی داد. آتش نشانان در این حادثه شهدای زیادی دادند و به مردم ثابت شد که آتش نشانان فقط کارشان خوردن و خوابیدن...