چگونه حادثه پلاسکو به وقوع پیوست ؟

یکی از بدترین وقایع در طول تاریخ ایران ، آتش گرفتن ساختمان پلاسکو در تهران بود که تلفات زیادی داد. آتش نشانان در این حادثه شهدای زیادی دادند و به مردم ثابت شد که آتش نشانان فقط کارشان خوردن و خوابیدن...