این دعا مخصوص ماه صفر است

ماه محرم و ماه صفر دو ماهی هستند که مسلمانان در این ماه ها عزادار میباشند. ماه محرم که مختص شهادت امام حسین ( ع ) ، حضرت ابوالفضل العباس ( ع ) و یاران با وفایشان است و ماه صفر هم شامل رویدادهای زیادی...

ماه صفر و حوادث تاریخی این ماه

ماه محرم اولین ماه قمری است که بعد از آن ماه صفر شروع میشود. ماه صفر که دومین ماه قمری به حساب می آید ، معنی نامش خالی و تهی میباشد. ماه محرم ماه حرامی است و در این ماه مردم دوران جاهلیت از جنگ دست م...

روش تضمینی برای گرفتن حاجت چیست ؟

انسان های زیادی در این دنیا هستند که برای گرفتن حاجت سراغ روش های گوناگون غیر دینی میروند اما باید بگوییم که اگر از طریق دین و آن هم دین حق اسلام از خدا طلب چیزی را کنیم ، قطعاً بی نتیجه نخواهیم ماند...

نماز خواندن با بدن یا لباس نجس در چه صورتی قبول است ؟...

خداوند متعال تکلیفی شرعی را بر روی دوش انسان قرار داده که قصد خداوند متعال از انجام این کار ، نزدیک کردن بنده به خود اوست که بالاتر از او دیگر نیست. خیلی از افراد فکر میکنند که نماز خواندن فقط از روی...