این ۵ عادت در ورزش نادرست هستند

کره زمین پر از قانون هایی است که اگر به این قانون ها دقت نکنیم ، گاهی اوقات سخت عواقب دقت نکردن به این قوانین به ما میرسد. ورزش کردن جزء مهمی از زندگی هر فرد است که اگر اولاً به آن پرداخته نشود ، فرد...

جلوگیری از چاق شدن با این ۳۳ ورزش

چاق نشدن در این اوضاع غذایی شاید به نظر شما سخت بیاید اما در واقع این خودتان هستید که آن را سخت میکنید و سختی در آن وجود ندارد. مواد غذایی که امروزه مورد استفاده قرار میگیرند ، متشکل از موادی هستند ک...