سفر طولانی هوایی و ۱۰ توصیه در خصوص آن

سفر هوایی که برای عموم مردم با هواپیمای عمومی صورت میگیرد و برای نظامی ها با هواپیمای نظامی ، اگر بیش از ۴ ساعت طول بکشد خسته کننده میباشد و بخاطر همین موضوع نیاز است مواردی را از سفر طولانی هوایی بد...

بدترین روش های قاچاق اشیا در هواپیما در سر تا سر دنیا!...

قاچاق اشیا در هواپیما یکی دیگر از انواع روش های قاچاق میباشد که به صورت روز افزون در حال رخدادن است و در  این پست بدترین روش های قاچاق اشیا در هواپیما در طول تاریخ که رخداده است را برای شما شرح میدهی...